30 Eylül 2012 Pazarİnsanoğlu, büyük adam olmak için heveslerle doludur,fakat bir gün anlar ki, sadece bir küçük adamdır; mutluolmak için heveslerle doludur, fakat bir gün anlar ki,sadece mutsuzdur; mükemmel olmak için büyük heveslertasır, fakat bir gün anlar ki, sadece kusurlarla doludur;insanlar tarafından sevilen ve sayılan bir kimse olmak içindevamlı ümitler tasır, fakat bir gün anlar ki, kusurlarındandolayı insanların sadece horgörüsüne lâyıktır.

(Pascal, Pensees) 

Hiç yorum yok: